Årsmøte 23. februar 2016!

Innkalling til årsmøte i Suldal Sogelag tys. 23. februar 2016, kl. 19 på kulturhuset.   Sakliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Rekneskap 4. Budsjett 5. Kontingent 6. Val   Til sak 4 føreslår styret: Kontingenten aukast til kr 300 for enkeltmedlemmer og 350 for familie. For medlemmer som betalar fullt i andre sogelag: kr 250. …
Continue reading Årsmøte 23. februar 2016!

Årsmelding 2015

I årsmeldinga ser du kven som er på val på årsmøtet 23. februar, og kva laget har arbeidd med i året som gjekk.

Møteprogram våren 2016

Tys. 19. januar:  Øystein Haga fortel om krusifikset i Jelsa-kyrkja.             Tys. 23. februar: Arnvid Lillehammer: Taterfolk. Etter kåseriet: Årsmøte.             Tys. 15. mars:  Tor Olav Fylgjesvoll: Bryllup i Peru             Tys. 19.  april:  Anne Elisabeth Skogen:  Om Alfred Hauge

Haustprogram 2015

Alle møte er på Kulturhuset kl 1900! Tysdag 15. september Ernst Berge Drange Nordmenn i kolonien Ny-Nederland på 1600-talet, og ein indianartolk «van Sant in Noorwegen« Tysdag 13. oktober Alf Odden Kulturminne i Dyraheio Tysdag 17. november Jarle Halgunset Uteløer i Erfjordheia – lysbildeforedrag

Haustprogram 2015

Tysdag 15. september kl 1900, Kulturhuset: Ernst Berge Drange:  Nordmenn i kolonien Ny-Nederland på 1600-talet, og ein indianartolk «van Sant in Noorwegen«.   Tysdag 13. oktober kl 1900, Kulturhuset: Alf Odden: Kulturminne i Dyraheio. Tysdag 17. novemberkl 1900, Kulturhuset: Jarle Halgunset: Uteløer i Erfjordheiå. Lysbildeforedrag.