Suldal sogelag

Alle møte er på Kulturhuset kl 1900!


Tysdag 15. september

Ernst Berge Drange

Nordmenn i kolonien Ny-Nederland på 1600-talet, og ein indianartolk "van Sant in Noorwegen"


Tysdag 13. oktober

Alf Odden

Kulturminne i Dyraheio


Tysdag 17. november

Jarle Halgunset

Uteløer i Erfjordheia - lysbildeforedrag