Suldal sogelag

Suldal Sogelag

vart skipa 5. desember 1997. Føremålet er å fremja interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern, og å ta vare på det som er viktig for Suldal si historie og som kan fortelja om livsvilkår i Suldal gjennom tidene.

Laget arrangerer møte, kurs og turar. Sjå kulturkalenderen, annonser i Suldalsposten eller på nettsidene.

Laget har lokale i Gata nr. 20 på Sand, like ved banken. Det vil vanlegvis vera folk her laurdag føremiddag.

 

 

Nytt styre etter årsmøtet 27/2 2018:

Hadle Eide Bakka, leiar

Dag Ingebrigtsen, skrivar

Torbjørn Guggedal

Kari Liv Sandvik

Else Selvåg Moen 

Trine Lunde, varamedlem

 

Nils Torsteinbø, kasserar

Sverre Songe Paulsen, revisor

 

Valnemnd:

Rune Roalkvam

Tor Olav Følgesvold

Arild Winterhus

Dette styret vart vald på årsmøtet i februar 2016:

 

Leiar: Tor Olav Fylgjesvoll. Vald for eitt år.

Styremedlemmer: Dag Ingebriktsen (ny, vald for to år)

Kari Liv Sandvik 

Sigurd Fisketjønn

Tore Thorsen, skrivar

Varamedlem: Else Selvåg Moen (ny, vald for eitt år)

Kasserar: Nils Torsteinbø

Revisor: Erling Rognskog

Valnemnd: Hadle Eide Bakka (vald for eitt år)

Rune Roalkvam (ny, vald for to år)

Tore Moe (ny, vald for to år)

Her er rekneskapen for 2013:

Les meir…

Framlegg til budsjett for 2014

finn du her

Les meir…

Her er rekneskapet til sogelaget for 2012:

Les meir…

Les årsmeldinga her:

Les meir…

Les meir…