Suldal sogelag

Nytt styre etter årsmøtet 27/2 2018:

Hadle Eide Bakka, leiar

Dag Ingebrigtsen, skrivar

Torbjørn Guggedal

Kari Liv Sandvik

Else Selvåg Moen 

Trine Lunde, varamedlem

 

Nils Torsteinbø, kasserar

Sverre Songe Paulsen, revisor

 

Valnemnd:

Rune Roalkvam

Tor Olav Følgesvold

Arild Winterhus