Suldal sogelag

Tina Tollaksvik har i 2013 skrive ei masteroppgåve i nordisk med tittelen:

"Kvinnenamn i tre fjellbygder - Ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801-­ og 1900-­folketeljingane og kyrkjebøker". Inetressant lesing. Du finn den som pdf-fil her.