Suldal sogelag

Me har utarbeidd eit kart som syner gardsgrensene innan gamle Sand kommune.