Artikler

 • Nettsidene er under vedlikehald
  Nettsidene jobbes med etter ei stund med nedretid. Uønska besøk har skapa litt trøbbel MW
 • Styret 2018
  Nytt styre etter årsmøtet 27/2 2018: Hadle Eide Bakka, leiar Dag Ingebrigtsen, skrivar Torbjørn Guggedal Kari Liv Sandvik Else Selvåg Moen Trine Lunde, varamedlem Nils Torsteinbø, kasserar Sverre Songe Paulsen, revisor Valnemnd: Rune Roalkvam Tor Olav Følgesvold Arild Winterhus
 • Problem med nettsida
  Me har alvorlege problem med nettsida, noko som har gjort at det ikkje har blitt lagt ut nye ting her på lang tid. Me vonar at dette problemet vil bli løyst med det første. For nytt om møte, turar m.v. viser me til vår Facebook-side. T.d. om møtet 20. mars 2018 på Kulturhuset: Tysdag 20. …
  Continue reading Problem med nettsida
 • Bygdebøker frå Rogaland på nett
  På Nasjonalbiblioteket sine sider (https://www.nb.no) kan ein finna digitaliserte utgåver av dei fleste av bygdebøkene i fylket. Under er ei liste over dei som gjeld Rogaland, dessutan nokre frå Suldal sine naboar i andre fylke; og nokre frå andre nettkjelder. Kopier nettadressa og lim inn i din nettlesar for å få tilgang til boka. Bøkene …
  Continue reading Bygdebøker frå Rogaland på nett
 • Nytt årshefte kjem snart!
  Eit nytt årshefte blir sendt til trykkeriet i dag. Det er på heile 148 sider, ny rekord! Me garanterer som vanleg variert og bilderikt innhald, sjå lista underst.       Den tredje eksponeringa 4Farfar ser tilbake (K. Risa) 14Då Jelsavegen kom 60Misjonær Ingrid Helland frå Sand 76Historia om MK ”Jøsenfjord” 98Minne frå okkupasjonstida 1940-45 …
  Continue reading Nytt årshefte kjem snart!
 • Inge Særheim om stadnamn tysdag 25. oktober
  Kulturhuset tysdag 25/10 kl 1900 Professor Inge Særheim tek for seg stadnamn som kulturhistoriske kjelder basert på døme frå Rogaland og spesielt om gardsnamn i Suldal. 
 • Program hausten 2016
  13. september kjem John Skien og fortel om sine radio/TV program i Suldal. 25. oktober kjem Inge Særheim og snakkar om stadnamn og kvifor det heiter slik det heiter. Desse møta blir på Kulturhuset. 15. november fortel Kjell Solheim om ei viktig verksemd som nå er mest utgløymd: Taubanane som fanst i alle bygder før i tida. NB: Møtet …
  Continue reading Program hausten 2016
 • Tur til gardsmuseum på Bjerga og Rosemaling på Løland søndag 29.mai
  Hadde dei fleire sølvkanner i Hylsfjorden enn i andre bygder, og korleis såg dei ut? Kunne dei brukast til noko eller var dei berre status? Finst dei enno? Motane skifter, det var ikkje minimalismen som rådde då stasbua på Løland blei rosemalt.   Kven var det som «sønderrev løven»? Etter å ha vore i Målarbua …
  Continue reading Tur til gardsmuseum på Bjerga og Rosemaling på Løland søndag 29.mai
 • Styret 2016
  Dette styret vart vald på årsmøtet i februar 2016:   Leiar: Tor Olav Fylgjesvoll. Vald for eitt år. Styremedlemmer: Dag Ingebriktsen (ny, vald for to år) Kari Liv Sandvik  Sigurd Fisketjønn Tore Thorsen, skrivar Varamedlem: Else Selvåg Moen (ny, vald for eitt år) Kasserar: Nils Torsteinbø Revisor: Erling Rognskog Valnemnd: Hadle Eide Bakka (vald for …
  Continue reading Styret 2016
 • NB! AVLYST! Bryllup i Peru – føredrag på neste møte
  DETTE FØREDRAGET ER AVLYST GRUNNA GRAVFERD.   Bryllaup i 3 dagar med 600 gjester, 80 griser og 200 kassar øl – liknar det litt på ei soge frå Noreg i gamle dagar, me manglar vel berre kniven? Peru er ikkje berre Machu Picchu og Inkariket. Varme kjelder og eit varmt folk som delte ut skikkelege …
  Continue reading NB! AVLYST! Bryllup i Peru – føredrag på neste møte
 • Referat frå årsmøtet 23.02.2016
  Årsmøte i Suldal Sogelag tys. 23. februar 2016 kl. 19 på Kulturhuset  
 • Arnvid Lillehammer – om dei reisande
  Før årsmøtet til Suldal Sogelag neste tysdag den 23. vil historikar og forfattar Arnvid Lillehammer fortelja om dei reisande i Ryfylke – gjerne kjent som fantar og tatarar. Lillehammer har forska mykje på dei reisande både her i Rogaland og elles. Han er kanskje best kjend som forfattar av bygdebøkene for Sauda, eit stort arbeid …
  Continue reading Arnvid Lillehammer – om dei reisande
 • Rekneskap 2015
  REKNESKAP 2015 (til årsmøtet)
 • Årsmøte 23. februar 2016!
  Innkalling til årsmøte i Suldal Sogelag tys. 23. februar 2016, kl. 19 på kulturhuset.   Sakliste: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Rekneskap 4. Budsjett 5. Kontingent 6. Val   Til sak 4 føreslår styret: Kontingenten aukast til kr 300 for enkeltmedlemmer og 350 for familie. For medlemmer som betalar fullt i andre sogelag: kr 250. …
  Continue reading Årsmøte 23. februar 2016!
 • Årsmelding 2015
  I årsmeldinga ser du kven som er på val på årsmøtet 23. februar, og kva laget har arbeidd med i året som gjekk.
 • Møteprogram våren 2016
  Tys. 19. januar:  Øystein Haga fortel om krusifikset i Jelsa-kyrkja.             Tys. 23. februar: Arnvid Lillehammer: Taterfolk. Etter kåseriet: Årsmøte.             Tys. 15. mars:  Tor Olav Fylgjesvoll: Bryllup i Peru             Tys. 19.  april:  Anne Elisabeth Skogen:  Om Alfred Hauge
 • Årsheftet nr 17 er ferdig!
  Årets hefte er nå i butikkane – kjøp det gjerne laurdag føremiddag på Mimreståva, så sikrar du sogelaget best inntekt. For første gong trykker me i fargar, og heftet er fullt av bilde. Årets hovudartikkel er historia om Ropeidferja, som slutta av ved årsskiftet. Elles er det stoff om russarfangane under krigen på Sand og …
  Continue reading Årsheftet nr 17 er ferdig!
 • Haustprogram 2015
  Alle møte er på Kulturhuset kl 1900! Tysdag 15. september Ernst Berge Drange Nordmenn i kolonien Ny-Nederland på 1600-talet, og ein indianartolk “van Sant in Noorwegen“ Tysdag 13. oktober Alf Odden Kulturminne i Dyraheio Tysdag 17. november Jarle Halgunset Uteløer i Erfjordheia – lysbildeforedrag
 • Haustprogram 2015
  Tysdag 15. september kl 1900, Kulturhuset: Ernst Berge Drange:  Nordmenn i kolonien Ny-Nederland på 1600-talet, og ein indianartolk “van Sant in Noorwegen“.   Tysdag 13. oktober kl 1900, Kulturhuset: Alf Odden: Kulturminne i Dyraheio. Tysdag 17. novemberkl 1900, Kulturhuset: Jarle Halgunset: Uteløer i Erfjordheiå. Lysbildeforedrag.
 • Til årsmøtet: budsjett 2015
  I vedlagte fil finn du framlegg til budsjett for 2015. Budsjett 2015.docx 
 • Til årsmøtet: Rekneskap 2014
  I vedlagte fil finn du rekneskapet for 2014 Rekneskap 2014.docx
 • Kjøp Gamalt frå Suldal 16!
  Sogelaget er ute med nytt årshefte – det 16. i rekka. Dette er samleobjekt som du må skaffa deg mens du kan – fleire utgåver er utselde. Prisen er fortsatt rimeleg – 150 kr.
 • Vårprogram 2015
  Kulturhuset tysdag 24. februar kl. 19.00 Kolbein Bakka: Laura; Eit tidsvitne Årsmøte   Kulturhuset tysdag 24. mars kl. 19.00 Lisabet Risa, Førstearkivar ved statsarkivet i Stavanger: Glimt frå arkivet og frå bestefar Kornelius Risa si tid som lærar ved Førland skule   Kulturhuset onsdag 15. april kl. 19.00 Åshild Vetrhus, Folkemusikkarkivar ved Ryfylkemuseet: Eit dykk …
  Continue reading Vårprogram 2015
 • Nytt årshefte – realskulen i fokus!
  “Gamalt frå Suldal” nr 16 er nå i handelen, m.a. med ein stor og godt illustrert artikkel om Sand realskule 1939-73, men også mykje anna og variert sogestoff frå heile kommunen.
 • Årsheftet 2014 snart i handelen!
  Gamalt frå Suldal nr 16 er nå i trykken og er venta å koma i sal rundt 1. desember. Det blir 124 sider spekka med godt sogestoff. I år blir heftet dominert av artiklar frå skulelivet. Ein stor artikkel tek føre seg soga til Sand realskule, dessutan blir det minner frå ein som var omnagsskulelærar …
  Continue reading Årsheftet 2014 snart i handelen!
 • Haustprogram 2014
  23.09 kl 1300Tur til Fjetland, Ropeidhalvøya Guide: Thomas Fjetland   Kulturhuset  7.10 kl 1900: Tora Liv Thorsen Men tanken var ikkje fattig.  Eit kåseri om Pilt-Ola og Lysefjorden   Kulturhuset 25.11 kl 1900 Ernst Berge Drange, bygdebokskrivar ved Ryfylkemuseet ” I gong med gamle Suldal …”  
 • Stavanger Turistforening sine årbøker
  Suldal har alltid vore eit viktig område for Stavanger Turistforening (STF), som nå har fått sitt eige lokallag, Suldal Turlag. I årbøkene frå foreninga finn me mykje godt Suldal-stoff, heilt frå det vesle Suldals-heftet i 1893 og fram til i dag. Svært mange av årbøkene er lett tilgjengelege på Nasjonalbiblioteket sine nettsider, nb.no. Under finn …
  Continue reading Stavanger Turistforening sine årbøker
 • Årsmøte tysdag 25. februar
  Velkomen til årsmøte klokka 1900 i Kulturhuset på Sand.
 • Rekneskap 2013
  Her er rekneskapen for 2013:
 • Budsjett 2014
  Framlegg til budsjett for 2014 finn du her
 • Masteroppgåve om kvinnenamn i Suldal
  Tina Tollaksvik har i 2013 skrive ei masteroppgåve i nordisk med tittelen: “Kvinnenamn i tre fjellbygder – Ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801-­ og 1900-­folketeljingane og kyrkjebøker”. Inetressant lesing. Du finn den som pdf-fil her.  
 • Vårprogram 2014
  Kulturhuset 28. januar kl. 19.00 Om høringar i Suldal Terje Bråtveit Håvoll, vil gi  eit tilbakeblikk om koss det var å sjå etter kretturo.   Kulturhuset 25. februar kl.19.00 Årsmøte: Kva skal me med stadnamn? Kva gjer me med dei mange tusen  namn som er samla inn på gardane i Suldal. Tor Olav Følgesvoll vil …
  Continue reading Vårprogram 2014
 • Program våren 2014
    Kulturhuset 28. januar kl. 19.00 Om høringar i Suldal Terje Bråtveit Håvoll, vil gi  eit tilbakeblikk om koss det var å sjå etter kretturo.   Kulturhuset 25. februar kl.19.00 Årsmøte: Kva skal me med stadnamn? Kva gjer me med dei mange tusen  namn som er samla inn på gardane i Suldal. Tor Olav Følgesvoll …
  Continue reading Program våren 2014
 • Nytt årshefte!
  Nytt sogelagshefte! Gamalt frå Suldal nr 15 er nå i handelen med mykje og variert stoff (sjå innhaldsliste). I tillegg er bind 2 av bygdebok for Jelsa også nyleg komen ut, så det skulle ikkje vera vanskeleg å finna julepresangar til historieinteresserte…  
 • Nytt sogehefte og ny bygdebok!
  Utgåve 15 av “Gamalt frå Suldal” er nå i handelen med mykje og variert stoff. I tillegg er og Ernst Berge Drange ute med Jelsa – Gardar og folk bind 2. Bindet dekker dei gardane på Jelsa-halvøya som ikkje var med i bind 1, dessutan gardane på Ropaidhalvøya til Kjølvik. Dei øvrige kjem med i …
  Continue reading Nytt sogehefte og ny bygdebok!
 • Haustprogram 2013
  Tysdag 8. oktober kl 1900 på kulturhuset: –  Stemnetradisjonar på Ropeidhalvøynå v/ Torbjørg Mydland Tysdag 5. november kl 1900 på kulturhuset: –  Finn slekta på internett. Bruk av Digitalarkivet og andre nettkjelder v/ Rune Roalkvam Tysdag 3. desember kl 1900 på kulturhuset: – Ernst Berge Drange fortel om dei to nye bygdebøkene frå Ropeidhalvøynå (Jelsa. Gardar og …
  Continue reading Haustprogram 2013
 • test
  test
 • Tur med kultur til Hellandsnuten (med kart)
    Av Olav Veka Mennesket har utnytta naturen i uminnelege tider til livsopphald og rekreasjon, og til den utnyttinga trong dei referansepunkt slik at dei kunne orientera seg på best mogleg måte. Stadnamna er slike referansepunkt. Dess meir intens utnyttinga var, dess fleire stadnamn trongst. Bruken av naturen var på sitt mest intense fram mot …
  Continue reading Tur med kultur til Hellandsnuten (med kart)
 • Suldalskjelder på internett
  Internett har gjort det lett å finna røtene sine i Suldal. Me har laga eit oversyn over dei viktigaste nettressursane.
 • Innkalling til årsmøte 26. februar
  Innkalling til årsmøte tysdag 26. februar kl 1900 på Kulturhuset. Kåseriet held Kjell Helle Olsen om Turistforeninga si ferd i Suldal kommune i eit historisk lys. Sjølve årsmøtet reknar me med begynnar klokka 2000. Saksliste: Konstituering Årsmelding Rekneskap Kontingent Budsjett Val Andre forslag må styret ha innan 21/2 Velkommen   Turistforeininga si hytte på Svultanuten …
  Continue reading Innkalling til årsmøte 26. februar