Kontakt oss

Suldal Sogelag,
Postboks 118
4230 Sand

Leiar:
Tor Olav Følgesvold
Indre Ryfylkeveg 2546
4233 Erfjord
Mobil 958 25 166
E-mail: suldal.sogelag@gmail.com
t.ofoelg@online.no

Ansvarleg redaktør årshefte:
Bjarte Skipevåg
Prestaåsen 69
4230 Sand
Tlf 40406305
E-mail: bjartski@gmail.com

Ansvarleg redaktør nettside:
Rune Roalkvam
Bjørkaren 10
4230 Sand
Tlf 977 10 262
E-mail: runedylan@gmail.com

Bli medlem!

Kontingent (inkl. årsheftet Gamalt frå Suldal og 4 utgåver av Sydvesten):

kr 300,-. familie kr 350,-.
Bankgiro: 32022032576