Problem med nettsida

Me har alvorlege problem med nettsida, noko som har gjort at det ikkje har blitt lagt ut nye ting her på lang tid. Me vonar at dette problemet vil bli løyst med det første.

For nytt om møte, turar m.v. viser me til vår Facebook-side. T.d. om møtet 20. mars 2018 på Kulturhuset:

Tysdag 20. mars kjem Ivar Nygaard til Kulturhuset med foredraget “Sild og Salighet”. Velkommen til triveleg kveld med mykje god historie! Sjølvsagt vert det servert kaffi/ te og noko å bita i. Kanskje vert det også noko lokal historie om dette temaet. Dette er eit samarbeid mellom Suldal kyrkjeleg kulturutval, Distadforeninga og Suldal Sogelag.

pal