Program hausten 2016

nr 16 framside

13. september kjem John Skien og fortel om sine radio/TV program i Suldal
25. oktober kjem Inge Særheim og snakkar om stadnamn og kvifor det heiter slik det heiter. 
Desse møta blir på Kulturhuset. 
15. november fortel Kjell Solheim om ei viktig verksemd som nå er mest utgløymd: Taubanane som fanst i alle bygder før i tida. NB: Møtet er på Jelsa grendahus kl 1900.
Sjå annonse i Suldalsposten 
Alle møta begynnar klokka 1900.

pal