Program 2012

Her finn du sogelaget sitt tilbod i år. Blir oppdatert etter kvart.

22. april
Kolmiler, ulvagraver og svermebenker.
Vandring blant kulturminne på Jelsa.
Møteplass ved krambua kl. 13.00.
Los Øystein Haga

 

23.mai
Vandring på gamle Osen
Møteplass Osle kl 1830
Los Kolbein Bakka

 

1. juni

Fotoutstillinga «Sand i endring» vert opna under Ryfylkedagane. Det markerer også opninga av «Mimreståvå», møtestaden vår i Gata nr 20, like ved banken. Vår fotoarkivar Terje Bråtveit er ansvarleg for utval og produksjon av bilde til utstillinga, som viser gatemiljø og ikkje minst folk på Sand frå 1920-talet og inn på 70-talet.

 

26. juni
Gamleveien frå Natlandsvatnet til Håland
Besøk på kraftverket i Hålandsdalen
Oppmøteplass krambua i Hålandsosen kl 1700
Los Tor Olav Følgjesvold

 

18 juli
Tur til Tjordal
Oppmøteplass Vikane kl 1730
Los Eli Roalkvam
På grunn av båtskyss , påmelding til Annfrid Halsne tlf 91667688

 

12 august
Tur til Ottøy
Oppmøteplass kaien i Marvik kl 1300
Los Leif Andreas Øvrebø

 

9. september

Markering av kulturminnedagen

Tema,Møteplasser

Arr. Jelsa ved kaien kl. 13.00

 

9. oktober

Om å ta vare på vår nære fortid.

Njål Kolbeinstveit

kl.19.00 Kulturhuset

 

20. november

Revahistorier og andre historier.

Reidar Sandal

kl. 19.00 Kulturhuset.

 

pal