Reidar Sandal med revahistoriar og meir

 

“Revahistorier og andre historier” er temaet for Reidar Sandal si “førestilling” på komande medlemsmøte. Røldølen busett i Roalkvam er kjend for sin lune humor og som ein framifrå forteljar. Velkomen til ei triveleg stund!

tysdag 20. november

kl. 19.00 Kulturhuset.

pal