Rekneskap 2013

Her er rekneskapen for 2013:

 

   

Reknekap

 

Budsjett

Reknekap

 

RESULTATREKNESKAP:

2013

 

2013

2012

 

Gamalt   frå Suldal:

         

Salsinntekter   nr.15 (2013)

11   610,00

   

20   745,00

 

         »         nr. 14 (2012)

57   378,00

 

60 000,00

68   292,00

 

Inntekt eldre hefte

3   104,00

 

5 000,00

3   516,00

 

Annonseinntekter 15 (2013)

20   300,00

 

19 000,00

16   875,00

 

Sum   inntekter

92   392,00

 

84 000,00

109 428,00

 

Utgifter/trykking

29   837,50

 

35 000,00

31   125,00

 

Resultat

 

62 554,50

 

49 000,00

78 303,00

 
             

Fotoboka   innt

91   120,00

 

50 000,00

86   840,00

 

Fotoboka   utg

   

 

149   151,00

 

Resultat

 

91 120,00

 

50 000,00

-62 311,00

 

Laget:

           

Inntekter:

           

Medlemskontigent

30   700,00

 

32 000,00

31   400,00

 

Postkortboka  

9   930,00

 

10 000,00

7 780,00

 

«Barndommens   rike»

     

-350,00

 

«Sølvknappane»

     

160,00

 

«Brød i band»

         

Pilgrimsv

       

4 932,00

 

Andre   bøker

 

6   724,00

 

10 000,00

   

Bygdebøker

 

3   400,00

       

Møter/turar inntekt

1   184,00

 

4 000,00

760,00

 

Div. Sal/inntekt

   

1 000,00

630,00

 

Andre   innt

       

752,00

 

Komp   mva

 

3   480,84

   

3 185,00

 

Renteinntekter

11   111,00

 

8 000,00

7   484,00

 

Sum   inntekter

66 529,84

 

65 000,00

56 733,00

 

Utgifter:

           

Porto og bankgebyr

4   231,00

 

7 000,00

6   937,00

 

Møter/turar utgifter

15   835,00

 

15 000,00

7   288,50

 

Kontigentar

 

12   780,00

 

15 000,00

13   840,00

 

Utstyr

 

22   408,00

 

10 000,00

16   186,50

 

Kontorrekv

 

6   493,25

       

Andre utgifter

6   227,00

 

10 000,00

9   298,25

 

Reiser, deltaking

1   062,50

 

2 000,00

   

Fotoutstillinga

5   160,00

 

10 000,00

18   315,00

 

Bokprosj KH

 

3   000,00

 

3 000,00

 

 

Sum   utgifter

 

77 196,75

 

72 000,00

71 865,25

 

Gata   20

           

Vedlikehald/utstyr

1   426,00

 

10 000,00

27   021,92

 

Straum/husleige

21   450,03

 

22 000,00

17   060,34

 

Resultat,   utg

22 876,03

 

32 000,00

44 082,26

 

RESULTAT   SAMLA

120 131,56

 

60 000,00

-43 222,51

 
             

Sum   inntekter

250   041,84

   

253 001,00

 

Sum   utgifter

 

129   910,28

   

296 223,51

 

Differanse

 

120 131,56

   

-43 222,51

 
             
             
             

BALANSE:

           

Eige:

   

Gjeld   og eigenkapital

   

Kasse

 

3   338,00

Gjeld

   

30   568,75

Bank

 

102   081,15

Eigenkapital 01.01.

450   067,84

 

Bankinnskot

405   868,00

Resultat   2013

120   131,56

570   199,40

Aksjar/Lutar

 

5   000,00

     

 

Uteståande

 

84   481,00

Sum   gjeld og eigenkap

 

600 768,15

   

 

       

Sum   eige

 

600 768,15

       
           

 

           

 

 

SAND 31.12.2013/31.01.2014.

     
             
             
             

Nils Torsteinbø

   

Erling Rognskog

 

kasserar

     

revisor

   

pal