Styret 2016

Dette styret vart vald på årsmøtet i februar 2016:

 

Leiar: Tor Olav Fylgjesvoll. Vald for eitt år.

Styremedlemmer: Dag Ingebriktsen (ny, vald for to år)

Kari Liv Sandvik 

Sigurd Fisketjønn

Tore Thorsen, skrivar

Varamedlem: Else Selvåg Moen (ny, vald for eitt år)

Kasserar: Nils Torsteinbø

Revisor: Erling Rognskog

Valnemnd: Hadle Eide Bakka (vald for eitt år)

Rune Roalkvam (ny, vald for to år)

Tore Moe (ny, vald for to år)

pal