Bli Medlem

Medlemskapet kostar kr. 300,- for einskildmedlem og kr. 350 for familemedlemskap.

Det er nokre fordeler med medlemskap i laget vårt:

  • Gamalt frå Suldal fritt tilsendt
  • Rabatt på utvalde bøker
  • Rabatt på publikasjoner
  • Rabatt på årboka «lokalhistorisk årbok for Rogaland»
  • SYDVESTEN tilsendt 4 gonger i året
  • Automatisk medlemskap i Rogaland historielag