Kjøp Gamalt frå Suldal 16!

Sogelaget er ute med nytt årshefte – det 16. i rekka. Dette er samleobjekt som du må skaffa deg mens du kan – fleire utgåver er utselde. Prisen er fortsatt rimeleg – 150 kr.

Vårprogram 2015

Kulturhuset tysdag 24. februar kl. 19.00 Kolbein Bakka: Laura; Eit tidsvitne Årsmøte   Kulturhuset tysdag 24. mars kl. 19.00 Lisabet Risa, Førstearkivar ved statsarkivet i Stavanger: Glimt frå arkivet og frå bestefar Kornelius Risa si tid som lærar ved Førland skule   Kulturhuset onsdag 15. april kl. 19.00 Åshild Vetrhus, Folkemusikkarkivar ved Ryfylkemuseet: Eit dykk …
Continue reading Vårprogram 2015

Haustprogram 2014

23.09 kl 1300Tur til Fjetland, Ropeidhalvøya Guide: Thomas Fjetland   Kulturhuset  7.10 kl 1900: Tora Liv Thorsen Men tanken var ikkje fattig.  Eit kåseri om Pilt-Ola og Lysefjorden   Kulturhuset 25.11 kl 1900 Ernst Berge Drange, bygdebokskrivar ved Ryfylkemuseet » I gong med gamle Suldal …»  

Stavanger Turistforening sine årbøker

Suldal har alltid vore eit viktig område for Stavanger Turistforening (STF), som nå har fått sitt eige lokallag, Suldal Turlag. I årbøkene frå foreninga finn me mykje godt Suldal-stoff, heilt frå det vesle Suldals-heftet i 1893 og fram til i dag. Svært mange av årbøkene er lett tilgjengelege på Nasjonalbiblioteket sine nettsider, nb.no. Under finn …
Continue reading Stavanger Turistforening sine årbøker