Arnvid Lillehammer – om dei reisande

reisande
reisandeFør årsmøtet til Suldal Sogelag neste tysdag den 23. vil historikar og forfattar Arnvid Lillehammer fortelja om dei reisande i Ryfylke – gjerne kjent som fantar og tatarar. Lillehammer har forska mykje på dei reisande både her i Rogaland og elles. Han er kanskje best kjend som forfattar av bygdebøkene for Sauda, eit stort arbeid som nyleg er avslutta. Han er ein glimrande forteljar, som også tidlegare har vitja Suldal Sogelag

I Rogaland, og særleg i Ryfylke, reiste mange som høyrde til ei reisande slekt som kalla seg Vardal, men som også kunne ta seg andre familienamn . Lillehammer vil fortelja om livslagnaden til somme av medlemmene i denne slekta og korleis dei reiste rundt omkring, om slekta sitt opphav og korleis dei hamna i Rogaland. Men han vil også seia noko reint ålment om det reisande folket, om kven dei var og korleis dei livnærte seg, slik at vardalene blir sette inn i ein samanheng.

Føredraget er ope for alle interesserte – vel møtt!
Foto: Glomdalsmuseet

pal