Årsheftet 2014 snart i handelen!

Gamalt frå Suldal nr 16 er nå i trykken og er venta å koma i sal rundt 1. desember. Det blir 124 sider spekka med godt sogestoff. I år blir heftet dominert av artiklar frå skulelivet. Ein stor artikkel tek føre seg soga til Sand realskule, dessutan blir det minner frå ein som var omnagsskulelærar i Ulladalen og Suldalseid på 50-talet. Men det blir også mykje anna, variert stoff, noko for alle!

pal