Årsmøte 23. februar 2016!

Innkalling til årsmøte i Suldal Sogelag tys. 23. februar 2016, kl. 19 på kulturhuset.

 

Sakliste:

1. Konstituering

2. Årsmelding

3. Rekneskap

4. Budsjett

5. Kontingent

6. Val

 

Til sak 4 føreslår styret: Kontingenten aukast til kr 300 for enkeltmedlemmer og 350 for familie. For medlemmer som betalar fullt i andre sogelag: kr 250.

 

Andre saker må meldast inn til Tor Olav Fylgjesvoll, mailadresse.

t-ofoelg@online.no, innan 16/2 2016.

 

 

Før årsmøtet fortel lokalhistorikar Arnvid Lillehammer om «Farande folk i

Ryfylke».

 

Øystein Haga spelar på okarina.

 

Det blir mat og kaffi.

 

Vel møtt!

Styret

pal