Årsmøte tysdag 25. februar

Velkomen til årsmøte klokka 1900 i Kulturhuset på Sand.

Sakliste:

1. Konstituering

2. Årsmelding

3. Rekneskap

4. Kontingent

5. Budsjett

6. Val

7. Anna, forslag til styret innan 20/2

 

Etter møtet:

Kva skal me med stadnamn?

Kva gjer me med dei mange tusen namn som er samla inn i Suldal. Tor Olav Følgesvold vil informera og gi inspirasjon til vidare arbeid.

pal