Uidentifiserte bilde av Odd Straabø

Suldal Sogelaghar gitt ut ei bok med bilda til Odd Straabø (1851-1934) som me har fått lånt i form av negative glassplater og papirbilde. Samlinga omfattar ca 400 glasplatenegativ og ein del papirkopiar.

 

Me har identifisert personane på svært mange av bilda, ikkje minst takka vera Straabø sine eigne notat. Men det er framleis ei rekke bilde der me ikkje veit kven som er avbilda. Me presenterer nokre av dei i eit bildegalleri (sjå meny i venstre marg) på nettsidene, og vonar på hjelp til å finna ut kven personane er. Veit du noko, kan du senda ein e-post til Rune Roalkvam, runedylan(a)gmail.com 

 

 

 

pal