Bok med Odd Stråbø sine bilde

Som mange kjenner til, har sogelaget fått lånt og skanna inn fleire hundre negativ og bilde etter bygdefotografen Odd Stråbø. Dei beste bilda skal gjevast ut i bokform. Til det treng me hjelp til å identifisera personar me ikkje kjenner namnet på. I dette bildegalleriet har me lagt bilde med ukjende personar.

 

Har du opplysningar, set me pris på om du melder frå om det til Rune Roalkvam, helst på mail:

runedylan(a)gmail.com

Noter tekst/filnamn til bildet viss du sender opplysningar.

Me vonar at boka vil koma ut i løpet av 2012.

pal