Budsjett 2014

Framlegg til budsjett for 2014

finn du her

 

 

 

BUDSJETT   2014

   

2013

 
 

Inntekter

Utgifter

Inntekter

Utgifter

Gamalt frå Suldal

65   000

 

60   000

 

eldre utgåver

   

5   000

 

Annonser

20   000

 

19   000

 
 

85 000

 

84   000

 

Trykking

 

35   000

 

35   000

 

85 000

35 000

84 000

35 000

     

 

 

Sølvknappane

   

 

 

Brød i band

   

 

 

Helsing frå Suldal

   

10   000

 

Prosjekt (A.Nesheim)

   

 

 

Pilegrimsvegar

   

 

 

Andre   bøker

25   000

 

10   000

 

I   Suldal har eg heime

 

 

50   000

 

 

25 000

0

70 000

0

     

 

 

Medlemskontingent

35   000

20   000

32   000

15   000

Turar/møter

4   000

15   000

4   000

15   000

Porto/kontorutg.

 

10   000

 

7   000

Reiser representasjon

   

 

 

Prosjekt

 

10   000

 

 

Andre inntekter/utg.

 

2   000

 

2   000

Renter

1   000

10   000

1   000

10   000

Utstyr

12   000

 

8   000

 

Fotoutstillinga

 

10   000

 

10   000

Bokprosj,   Knut K Hovden

10   000

 

10   000

Mimreståvå   Gata 20:

   

 

3   000

Husl./straum

   

 

 

Vedlh. utstyr.

 

22   000

 

22   000

 

 

10   000

 

10   000

 

52 000

119 000

45 000

104 000

Sum:

 

 

 

 

Overskot

162 000

154 000

199 000

139 000

 

8 000

 

60 000

 

pal