Butikk – gode tilbod!!

stråpa omslag

Sogelaget har for sal dei fleste årgangar av “Gamalt frå Suldal” (for innhald, så under “Årshefte” i menyen til venstre), dessutan nokre eigenproduserte bøker. Bygdebøker for Suldal kan kjøpast hjå Suldal kommune, i bokhandelen eller på Ryfylkemuseet. Elles vil me visa til Rogaland Historielags rikhaldige utval av bygdebøker og annan lokalitteratur frå heile fylket, til sals frå deira lokaler i Bergelandsgata (IMI-bygget) i Stavanger (klikk på deira symbol i venstre marg for å sjå salslistene). Nokre av Suldal Sogelag sine publikasjonar kan også kjøpast der, nokre også hjå Gardum i Søragata.

 

“Gamalt frå Suldal” nr 2 og 9 Gratis!

“Gamalt frå Suldal” nr 3-6 kr 50

“Gamalt frå Suldal” nr 10-15 kr 100

“Gamalt frå Suldal” nr 16 kr 150

“Helsing frå Suldal – Postkort 1880 – 1960”: Nå kun kr 50,- direkte frå oss (sjå også bildegalleri)

“Sølvknappane”av Daniel Hoftun: kr 50,-

“Brød i band” – dikt av Bertel Ritland: kr 20,-

“Suldal – barndommens og ungdommens eventyrrike” – skisser av Alf Næsheim 1936-1945: kr 50,-

“Og funne det var på Jelse” – Pilegrimsvanding gjennom Suldal til Røldal, av Ingvar Olimstad: kr 100,-

“Laksen og Lågen” av Tor Sylte: kr 100,-

“I Suldal har eg heime” – Fotografi av Odd T. Straabø, av Terje Bråtveit og Rune Roalkvam: kr 250,-

 

Me har også ei rekke andre bøker og hefte for sal – du finn oss i Mimreståvå på Sand, vanlegvis ope laurdag 11-13 (eller ta kontakt med nokon i styret).

 

Porto kjem i tillegg.

 

Bestillinga kan sendast på e-post til Nils Torsteinbø, nils.torsteinbo@haugnett.no

 

stråpa omslag

 

 

 

 

pal