Bygdebøker frå Rogaland på nett

På Nasjonalbiblioteket sine sider (https://www.nb.no) kan ein finna digitaliserte utgåver av dei fleste av bygdebøkene i fylket. Under er ei liste over dei som gjeld Rogaland, dessutan nokre frå Suldal sine naboar i andre fylke; og nokre frå andre nettkjelder. Kopier nettadressa og lim inn i din nettlesar for å få tilgang til boka. Bøkene er dessutan søkbare, noko som er veldig nyttig.

Se også desse oversyna:

http://www.genealogi.no/mediawiki/index.php/Liste_over_digitaliserte_bygdeb%C3%B8ker

http://www.jegersberg.com/bygdeboker-digitaliserte-nettutgave.html

http://slektinorge.no/litteratur/bygdeboker/#rogaland

Bjerkreim 1

http://www.nb.no/nbsok/nb/86f2120d1cf6c399be7d31a8aba2e7fa?index=2#0

Bjerkreim 2

http://www.nb.no/nbsok/nb/68a6719c160ed2a02a4fc76c01949b99?index=3#0

Bjerkreim 3

http://www.nb.no/nbsok/nb/6370273f095d1dd921f325d25422af14?index=4#0

Eigersund (gammal)

http://www.nb.no/nbsok/nb/d2e533623723ba4ae415ecfd6afb716c.nbdigital?lang=no#0

Erfjord (gammal)

http://www.nb.no/nbsok/nb/e915f9a64c2a6ab6bdc2510afd8226b7?index=8#0

Finnøy nord

http://www.nb.no/nbsok/nb/2f1184ab624541cc89d7c3991fc87425?index=12#0

Finnøy sør

http://www.nb.no/nbsok/nb/c16c0fb5b29ce01b7830924908c24ec9?index=13#0

Finnøy, rettingar og register

http://www.nb.no/nbsok/nb/d20b87a5c447347afa29b50204d1ff40.nbdigital?lang=no#0

Forsand 1:1

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017021648640

Forsand 1:2

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017072107047

Forsand 2

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016021608139?searchText=suldal&page=0

Forsand 3

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090948156

Gjesdal, indre del 1 Frafjorddalen og Østabødalen

http://www.nb.no/nbsok/nb/a0942a919a4abef77b135e50767d0ed7?index=1#0

Gjesdal, indre del 2, Maudal og Byrkjedal

http://www.nb.no/nbsok/nb/5401504b9f37fd506838ab18808c670f?index=3#0

Helleland:

https://www.nb.no/items/876d3c181419a05b42a5169800396780?page=0

Heskestad

https://www.nb.no/items/7030d184bbc50ed3e1dac0748f60b679?page=0

Hjelmeland 1, Randøy N, Ombo, Jøsneset, Jøsenfjorden

http://www.nb.no/nbsok/nb/df1bb235f868839b6888addb794587b7?index=2#0

Hjelmeland 2, Vormedalen, Hjelmeland og Askvik

http://www.nb.no/nbsok/nb/7b7c72812abdac675dca273c4310b7fe?index=5#0

Hjelmeland 3, Fister og sørsida av randøy

http://www.nb.no/nbsok/nb/986bbd2406889c4bcd6dba635c78f7c3?index=3#0

Hjelmeland (Gammal)

http://www.nb.no/nbsok/nb/b2faa6a8325f25e6984cb37b5e483ccd?index=15#0

Høle (Sandnes)

http://www.disnorge.no/rogaland/bygdebok/hoelebok.htm

Høyland (Sandnes)

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015120729003

Hå 1 Nærbø

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012629003

Hå 2 Varhaug Vigrestad

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012629002

Hå 3 Ogna

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017012629001

Karmøy, Skudenes og Skudeneshavn

http://www.nb.no/nbsok/nb/ddcac229fdbf08963d59a2e92b5cf1c7?index=4#0

Karmøy, Åkra

http://www.nb.no/nbsok/nb/ce2b9f78ad841d2fc96d5f827749c503?index=5#0

Karmøy, Stangaland og Kopervik

http://www.nb.no/nbsok/nb/c57dea84a18e864d646ef57f65f972b4?index=6#0

Karmøy, Torvastad

http://www.nb.no/nbsok/nb/dd5344f6a404ad511cad299303153651?index=10#0

Karmøy, Avaldsnes 1

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016112948580

Karmøy, Avaldsnes 2

https://www.nb.no/items/dbf1098212c310b5b817b5c225eac596?page=0

Klepp 1

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090948122

Lund

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348123

Madla

https://www.nb.no/items/876d3c181419a05b42a5169800396780?page=0

Randaberg 1

https://www.nb.no/items/0d16421b73f2011aa2b8d9501fbdfda6?page=0

Randaberg 2

http://www.nb.no/nbsok/nb/13261106e34c6d2ac5f0ccd69207f6da?index=8#0

Rennesøy: Rennesøy 1

http://www.nb.no/nbsok/nb/7fffbfefefe868958af67d0a04f74b14?index=16#0

Rennesøy: Rennesøy 2

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017013148014

Rennesøy: Mosterøy, Bru. Sokn, V. Åmøy

http://www.nb.no/nbsok/nb/d4e9be16a014972e13ba0705d7b7779c?index=4#0

Rennesøy (gammal)

http://www.nb.no/nbsok/nb/3791c8834858f9adaebcc59d45722e64?index=2#0

Riska (Sandnes)

http://www.nb.no/nbsok/nb/dfae25e610cad92df67369717729c966?index=14#0

Sand 1, Vintraleå og Hylsstronnå

https://www.nb.no/items/ebf04d2e3ba92dc55785d89a04e77a14?page=0

Sand 2, Sandsbygdå og fjordgardane

http://www.nb.no/nbsok/nb/f64dd9d042bdf1ff420c5d282a955539?index=3#0

Sand 3, Sand og strandstaden sandslandet

https://www.nb.no/items/59f6d4443a285857a01a55ae69ca7735?page=0

Sand, register (1-3)

http://www.nb.no/nbsok/nb/67789c0e060d15b67c04dbc175d19820?index=1#0

Sauda 1, gardsnr 1-27

http://www.nb.no/nbsok/nb/7196a33de68338afc18ff58328a076c3?index=2#0

Sauda 2, gardsnr 28-54

http://www.nb.no/nbsok/nb/20b82b29e9917c90de2cfec507941dc5?index=1#0

Sjernarøy (gammal)

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017010548147

Skåre 1, gnr 1-25

http://www.nb.no/nbsok/nb/be6ffabba940c726a5eb9b46757e8ef3?index=33#0

Skåre 2, gnr 26-39

http://www.nb.no/nbsok/nb/a98ebf7466726b75fd6024f548f8e67c?index=32#0

Sokndal (privat side)

http://www.wisted.net/

Sola

http://www.nb.no/nbsok/nb/a9c0278f634c24d1262dbd1fc6189fca?index=6#0

Strand 1

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020907687

Strand 2

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020907713

Strand 3

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016020907708

Time (gammal)

http://www.nb.no/nbsok/nb/66a1ea12ddb097f95d9d821de5c239a4?index=5#0

Tysvær 1, Tysvær sokn, gardsnr 1-32

http://www.nb.no/nbsok/nb/22e0960c19f2c6dafdaf2679545c7a0e?index=1#0

Tysvær 2, Tysvær sokn, gardsnr 33-59

http://www.nb.no/nbsok/nb/ac00285a35e200db7c77b024ac90ed16?index=2#0

Tysvær 4 Skjoldastraumen, gardsnr. 81-132

http://www.nb.no/nbsok/nb/2e8c34947f7567abe8263e5e6580c78f?index=24#0

Tysvær 5 Grinde, gnr 91-113

http://www.nb.no/nbsok/nb/b5bc7c2559e5efdc926334b4e4356297?index=25#0

Utsira

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017031748063

Vindafjord, Skjold 1, gardsnr 146-167

http://www.nb.no/nbsok/nb/8e0ae67c8b0bf7080f9795e471e4fab6?index=4#0

Vindafjord, Skjold 2, gnr 168-188

http://www.nb.no/nbsok/nb/0e653e8a2fb2571baa6783d892353d5e?index=5#0

Vindafjord, Vats

http://www.nb.no/nbsok/nb/4b3089e62b68dfe5660ad2646771fbd8?index=14#0

Ølen: Vågen

https://www.nb.no/items/81ff0a3dc4801a33f0038cfc3638f753?page=0

Ølen: Bjoa

https://www.nb.no/items/4ae1a767310a5264715f4ca86cca3f55?page=0

Årdal

https://www.nb.no/items/a293835fc93e098e27a152c64aa342c7?page=0

 

Bykle (eldre utgåve)

https://www.nb.no/items/534f60565ba49da8a3dd0d92f9e31811?page=0

Etne 1

https://www.nb.no/items/23e8be4722756838c7822b5e4273ca41?page=0

Etne 2

https://www.nb.no/items/b2874d9d92d990c515d95c096cf01b67?page=0

Etne 3, Gjerde sokn

http://www.nb.no/nbsok/nb/4c4374db70e554047ed9332452f2f495?index=9#0

Etne 4, Stødle sokn

http://www.nb.no/nbsok/nb/d9e0435dadb9629ed143e19523d9d142?index=8#0

Etne 5, Grindheim sokn

http://www.nb.no/nbsok/nb/2602f79547bf238b784b1ee704526e77.nbdigital?lang=no#0

Skånevik 4, Skånevikstrondo

http://www.nb.no/nbsok/nb/8b96d14579dfcf110970bb663f309973?index=4#0

Sjæleregister 1758 (folketeljing) (Rogaland)

http://www.nb.no/nbsok/nb/3269ca7a96620e2bbecd5a0f3d6a4d4d?index=40#0

Vinje og Rauland 1-4:

https://www.nb.no/items/1d8fd85795a4b99e22b2b53ab0fbf6ff?page=0

https://www.nb.no/items/1445b01eb6d51746840bc9393a48f426?page=0

https://www.nb.no/items/7c29a636d3fffb9b627ab6c079bf7f98?page=0

https://www.nb.no/items/df2ad1d51db26c16fef8ca30718460e1?page=0

pal