Få «Gamalt frå Suldal» komplett!

sogelagshefterny2

sogelagshefterny2

 

 

Årsheftet vårt starta i det små i 1999 med eit lite opplag på 400. Dei siste åra har opplaget lege på rundt 1000. Dette gjer at heftet er eit ettertrakta samleobjekt. For tida er nr 1, 7 og 8 utselde, og også av nokre av dei andre er det berre få eksemplar att. Ta kontakt med redaksjonen for å sikra deg eksemplar av dei årgangane me har igjen til deg sjølv og dine slektningar – det er ikkje aktuelt å trykka nye opplag av dei utselde årgangane. Men me legg ut mange av artiklane på nettsidene her.

 

Frå tid til annan dukkar det opp eldre hefte for sal i antikvariat, søk på antikvariat.net.

 

Redaksjon:

Bjarte Skipevåg (ansv. red.), tlf 40406305,

e-post: bjarte.skipevaag(a)haugnett.no

Rune Roalkvam (layout og klargjering til trykk)

Terje Bråtveit (bildearkiv)

 

Me tar gjerne imot stoff til årsheftet. Små og større artiklar, småstykke, bilde m.v. Årsheftet blir vanligvis gitt ut kring 1. desember. Me må ha stoff til heftet seinast i løpet av oktober, men ta helst kontakt med redaksjonen så tidleg som råd. For annonsering, ta kontakt med redaktøren.

 

pal