Høyr Njål Kolbeinstveit på tysdag!

Tysdag 9. oktober vil Njål Kolbeinstveit halda foredrag på medlemsmøtet i Kulturhuset kl. 1900. Temaet er:

«Om å ta vare på vår nære fortid», og me kan sjå fram til gode historiar frå Sand og sikkert mykje anna. Vel møtt!

pal