Gamalt frå Suldal – innhald og utvalde artiklar

Her finn du innhaldet i alle årshefta me har gitt ut. Nokre av dei er utselde. Ein del artiklar kan du lesa på desse sidene. For kjøp av eldre hefte, sjå butikk

 

 


Nr 19 2017 er på 148 sider

Tuberkulosesanatoriet på Hiimsmoen

Suldal før Ulla-Førre slik eg opplevde det (N. Korsvoll)

Hauge, «Hauaen» og taubanane

Sabre F86F PX-B, sakna

Kva gøymer seg bak gardsnamnet Vetrhus?

Frå tjino til sjino: språkutviklinga på Sand dei siste 40 åra

Georg Fjellberg sine siste dagar på Akershus festning

Basar i Hamrabø

Karl König og Wehrmacht i Suldal

Dyrking og veving av lin i Suldal

Johanna Tre

Hundre år og ikkje gløymt

Ny lokalhistorisk bok (Lars Olav Fatland)

Nye bygdebøker for Røldal

Tur til Grytenuten 4. juni 1934

 

Nr 18 2016 er på 148 sider

Den tredje eksponeringa (bilde av Sand)

Farfar ser tilbake (Kornelius Risa)

Då Jelsavegen kom

Misjonær Ingrid Helland frå Sand

Historia om MK «Jøsenfjord»

Minne frå okkupasjonstida 1940-45 på Ropeidhalvøya

Laura – eit tidsvitne 

Statens vandremeiersker

Besta Berge fortel

Gamleklokka i Jelsakyrkja

Rakstejenta

Mot Smørsida av Bandåsen

Ei gamal kiste

Julehøgtid

Bilde frå farne tider

Nybrua i Ulladalen restaurert

Exit Ropeidferja

 

Nr 17 2015 er på 124 sider og i fargar!

Ropeidferja

Historia om T. Underbakke

Alfred Hauge og intermessoet hans på Ryfylke Folkehøgskule

Sovjetiske krigsfangar på Sand frå 1941 til 1945

Minne frå krigsåra 1940-1945

Sandsjenter som guidar på turen Stavanger-Sand-Solfonn tidleg i 1960-åra

50 år sidan storbrannen på Sand

Den fyrste flygeturen

Då far min var med og bar tak til Blåfjellhytta

Det gode liv i frukthagen

Ryfylkevegen er 50 år

Juletrefestar på Betel i Erfjord

Sogelaget får midlar til innsamling av stadnamn

 

Nr 16 2014 er på 124 sider

Soga om Sand realskule (1939 – 1973)

Realskuleelev på Sand I 1950-åra

Lærar i Suldals utskjeklar i 1950-åra

Adam Egede Nissen og Ulladalen

Prinsesse Gullsko

Hogget

Tur med kultur til Hellandsnuten

Stemnetradisjonar i Jelsa

Nyttårskabareten «Til sjøs med Albertine»

Skattejakt

Bernhard Foss til minne

Fjellkaggen

2014 i det nære og fjerne (Hiim)

 

Nr 15 2013 er på 124 sider

Vegen frå Berge til Grov

Mysteriet på Fjellberg

Erfjord bru er 50 år

Fra brygge til brygge mellom Erfjord og Sand

Gata på Sand kring 1950 (NB: på s. 46 er to spalter bytta om)

Gamalt frå Hylsfjorden

Spelemenn og danseglade sandbuar – fram til ca 1960

Frå Schleswig-Holstein til Lovra

Den natta raset kom

Samkvem mellom Røldal og Suldal

Folk ved Vindafjorden

Elleve år gammal emigrant frå Vintraleå

«Ka fant me ‘kje på»

Sandsafurua 2460 år gamal

Bestemor fortel

Suldøler som gjorde imslandsbuar av seg

Diktaren på Viketeigen

Størjefangst i Erfjord sommaren 1956

 

 

Nr 14 2012 er på 100 sider

Slakthuset til «Marvikjen»

Frå rock til gammaldans – om å spela i band på 1960-talet

Lagsliv og samtidsgløtt – ungdomslaget «Fjordguten»

Frå Mokleiv

Viljekraft og livsmot – Lars Klungtveit

Samla skule i Økstra

Bygdelæraren

Barndom på Sand

Thorsen-familien som utvandra til Canada

Båtbyggjarane i Torsteinbu

100 år sidan Ryfylke Folkehøgskule

Kommunikasjon ytterst på Ropeidhalvøya – før og no

Breva på Barkeland

«Refsbygdens skrekk»

17. mai i Finnvik 1926

Ikkje berre ringt å bu i Ørekvam

Hebnes i historisk tid – og Torstein av Heimnes

Hekser og trollmenn i Suldal. Del 3

Gutar i Nordenden på Sand i 1942

Rettingar

 

 

Nr 13 2011 er på 100 sider

Suldal 1972 (bilde av Christen Ræstad)

Rock’n roll, Kafe Sandsibar, Goggen og litt om ungdomsmiljøet på Sand for 50 år sidan

Hans Hylen. Ryfylkediktaren som fekk den islandske falkeordenen

Daniel Vasshus sette spor etter seg

Vatn

Merknader til Gamalt frå Suldal nr 12

 

Nr 12 2010 er på 96 sider

Ei vandring i Jo Eide sine fotefar

Dollarvegen 80 år

Langs bruddet av Haugesunds fangarm til Sauda

– Høgsta vinst (Vegen Ropeid – Sauda)

Slåser og røgder frå Sandsbygda og deromkring

Gammal furustokk på Sandsa

Ingemund Nilsson på Bråtveit

Ingemund – eit urgammalt Rogalandsnamn

Då straumen kom til Jelsa

Småstubbar etter Odd Stråpa

To sakna stutar truga frammøteprosenten i landets minste krins

Stoppa blod

Hekser og trollmenn i Suldal. Del 2

Kolmilene på Jelsa

Meir om store gamle tre

Sandal Magna 100 år!

Gammal lensmann (Tjerand Larsen)

Lågen og brua

Kjølvik Sag i Jelsa, 1566-1950

17. mai-toget på Suldalseid ca 1950

Rettingar

 

Nr 11 2009 er på 100 sider

Olav Haraldstad – den politiske dyrlegen
Min bestefar Kittel Teodor Helland
Min Livs Histori
Frå gravferda til Steffen Tengesdal
Kapp Roalkvam. Om Odde-Byen og den kjøttetande hesten frå Hamrabø
Dambyggjarar i Mosånå
Myllarguten i Suldal
FLINT. Soga om ein bil – og litt til
Hekser og trollmenn i Suldal. Del 1
Knut Lindvangs siste ferd
Josef Fisketjøn, skipperen
Rasmus Bakka
Songen om Rasmus Fiskeberget
Sand sett gjennom Vanviks-briller
Ny bok (Suldal – barndommens og ungdommens eventyrrike)

 

Nr 10 2008 er på 100 sider, få att!

Lærar på Ryfylke Folkehøgskule 1955-57

Minne frå barndommen i Røldal

Søte poteter

Namn og næring. Stadnamn i nedre Lågen II

Tysselandsbrørne som takka nei til Amerika-arven

Vågegrana og andre store tre i Suldal

Ås-stølen

Sand i 1935

Utabjå – eit av 270 husmannsplass

Båtferdsla på Suldalsvatnet

Iglatjønntunnelen

Fraktefart på 1900-talet, og om nokre fraktefarty frå Jelsa

Framgang – songen om bygda Erfjord

Fantahuset på Haua

100 år sidan siste bjørnejakta i Suldal

Jul og juleskikkar i gamal tid

Skjønnskrift

Barneskule i 1920-åra

Husmannskona som reiste til kongen i Stockholm

Gjerdevatnet og folket på Gjerde, og om ei drukningsulukke

Kven er dette?

Hatten på Tjøstheim

 

Nr 9 2007 er på 124 sider

Rasmus Løland (1861-1907)

Undrande og skapande (Rasmus Løland)

Krestina Overskeid – første jordmora i Øvre Suldal

Per Vetrhus – reinsdyrjeger og litt av kvart

Morten Ole Mortensen

Ei lita soge om ei salmebok og ei rik jordajente (Siri Åsarøy og Berdines Bjørnevåg)

Dei brygga juleøl i ei rosemåla kiste

Sand i Ryfylke – 1927 og 1937

40 år sidan jervejakta

Selland i Brattlandsdalen

Eit hundreårsminne (kongen av Siam)

Ukjend familie

Namn og næring – stadnamn i nedre Lågen

Førjulsminne (Jelsa)

Svensenfamilien – laksefiskarar både i Columbia River og i Suldalslågen

The Sven Tollefsen family

«Kvernhulen Suldal»

Meir gamle bilete

Noko om sambandet mellom Øvre Setesdal og Ryfylke gjennom tidene

Brita og Ommund Berge

En historie fra Suldal (Hallvard Roalkvam)

Eldste kvinna i Norig (Brita Tengesdal)

Kleng Skeie 104 år

Glimt frå Ås-arkivet

Praktfull fotobok frå Ryfylke 

 

Nr 8 2006 er på 116 sider og utseld

Produksjon av  bergkrystallperler i Suldals- og Røldalsheiene i yngre steinalder
Rørtveit’n (Johannes L. Hjorteland)
Fugl i Suldal. Lokalnamn og folkeminne
Jonas Tysse. Holebuaren i Erfjord
Berre eit gamalt bilete (Sand 1910)
Mellomkrigsåra
Minne om Erik E. Bråtveit
Ei forvitneleg skildring av Suldal og Hylsfjorden på norrønt-nynorsk i 1859
Digitalarkivet med skanna kyrkjebøker
Barndom og ungdomstid i Tengesdal
Litt om Odd Stråpa og fotosamlinga etter han
På lette barnefot. Barndomsminne frå Jelsa
Nokre førenamn innante
Sogelagstur til Kyrkja i Tysselandsdalen
Bjørndalen i Vikedal
Stølssamlingar på fjellet mellom Ryfylke og Sunnhordland
Ulukka i Borgånå i 1930
Rapport frå bygdebokskrivaren
Sogelaget på marknad

 

Nr 7 2005 er på 116 sider og utseld

Rasmus Ulladalen
Sista torva (dikt av Jon Moe)
Fjellgardar
Ein gild syskenflokk
Oskar Svenson – geniforklart skogsmann
Sand-nyt
Smed Rasmus Mikkelsen, handverksveteran frå vervartida
Østeidn Osen
Borkebrødet var verdlaust, men lav er næringsrik mat
Forhausting
«Menn med høveleg framferd og høg moralsk standard»
Lovra-lensmannen og litt til. Rettingar til Erfjord-bøkene
Røgler om friing og gifting
Medlemer i Suldal Sogelag 2005

 

Nr 6 2004 er på 100 sider

«Eg vanka på foten så vida ikring» (Per Sivle på Sand)
Frå fotoalbumet til Thor Nareid
Litt om bruk av tjære i Suldal
Småprat av ymse slag mellom Sauda og Suldal
Barndomsminne frå Stålevikstølen
Isvintrar
Søndagen utan preik. Barndomsminne frå Erfjord
Slekta til Ingemund Nilsson på Grov
Hellandsfolket i Wisconsin
Heil familie i rapalaupen
Varden på Grytenuten
Eirik Vandvik heime i Suldal
Kyrne i Røldal
I bestemors land (utvandring frå Litlevik)
Gamle postkort

 

Nr 5 2003 er på 108 sider og snart utseld!

Litt om natur og menneske i lyrikken til Gabriel Bakka
Kvatstein-lass over fjellet til Suldal
Georg Fjellberg – avretta for å ha gøymt våpen
Smeden i Hjelmeland (dikt)
Jubileumsår for forkynnaren Sven Foldøen
Samson og bukken og heile geitarapen (S. Fisketjøn)
Osen
Augusta (Wergeland)
«Besta Ramsjedel» (Ramsfjell)
Jone T. Hustveit – eit løynd liv
Rasmus Løland og bøkene hans

 

Nr 4 2002 er på 72 sider og snart utseld!

Frå barndom til ungdom (Thormod Roalkvam 1852-1933)
Glytt frå skulen i Bråtveit i 1920-30 åra
Kven minnest kveitemjølsekken?
Folk i Fantaståvå
Gamle glimt frå ruteferdsla mellom Suldal og Røldal
Den gåtefulle mannen i Såtedalen
Ein kvinnelagnad utanom det vanlege! (Olga Johanne Oppedal)
Håland i Erfjord på 1600-talet
Kultur på kultur
Hartvig Halvorsen – ein hjelmelandsbu i norsk kyrkjehistorie
Sandbuslagsmål i Suldal
Gamle postkort frå Suldal

 

Nr 3 2001 er på 76 sider

Suldalsprofilar
Smånytt frå Sand
Skjemtehandelen i Vigagravølet som vart ålvor
På handletur til Israelsneset Handelsprotokollen frå Israelsneset (excel-fil)
Aslak Sukka mot Hans Majestet om Øystad (sjå dokumentene her)
Ja det var Hallvor Bjåi og det var Svein Hovden
Kongens skatt på likkister av eik og avlidne i Suldal 1718-20
Marta Ormsdtr. Hiim
Ordtøke og talemåtar samla av Hans Hylen

 

Nr 2 2000 er på 96 sider

Steinkilen
Lågabrua
Det var godt to i gamlekarane
Halvar Røynevarden
Ei flygan’e ny’e visa
Emigrantvisene
Ei jordmorsak frå 1882
Knut Lindvang – mannen og garden
Nokre minne frå livet mitt (II) (Ola J. Vetrhus)
Sølvskatten på Foldøynå

 

Nr 1 1999 på 64 sider er nå utseld. Opplaget på 450 eksemplar var for lite. Det er til utlån i alle folkebibliotek i Suldal og dessutan frå dei store biblioteka i Norge. Teksten til alle artiklane finn du ved å klikka på dei.

Sands Upolitiske Arbeidarforening
Skinnbrevet frå 1426
Om Hylen og Våge frå gammal tid
Innvandring frå Suldal til Juneau County, Wisconsin, USA
Store-Jonn – ein Ryfylke-original for 125 år sidan
Guggedal
Nokre minne frå livet mitt (Ola J. Vetrhus)

pal