Innkalling til årsmøte 26. februar

Svultanuten Gabriel Dynjaren Normork copy

Innkalling til årsmøte tysdag 26. februar kl 1900 på Kulturhuset.

Kåseriet held Kjell Helle Olsen om Turistforeninga si ferd i Suldal kommune i eit historisk lys.

Sjølve årsmøtet reknar me med begynnar klokka 2000.

Saksliste:

  1. Konstituering
  2. Årsmelding
  3. Rekneskap
  4. Kontingent
  5. Budsjett
  6. Val
  7. Andre forslag må styret ha innan 21/2

  Velkommen

   

  Svultanuten Gabriel Dynjaren Normork copy

  Turistforeininga si hytte på Svultanuten i Kvanndalen vart bygd alt i 1898, som den andre i Suldal etter Bleskestadmoen. Den kjende jegaren Gabriel Dynjaren frå Nordmork står her ved hytta, som han var  med å bygga. Foto Åke Bleskestad.

  pal