Kart til bygdebøkene for Sand

Me har utarbeidd eit kart som syner gardsgrensene innan gamle Sand kommune.

pal