Masteroppgåve om kvinnenamn i Suldal

Tina Tollaksvik har i 2013 skrive ei masteroppgåve i nordisk med tittelen:

«Kvinnenamn i tre fjellbygder – Ei undersøking av kvinnenamna i Røldal, Suldal og Vinje med grunnlag i 1801-­ og 1900-­folketeljingane og kyrkjebøker». Inetressant lesing. Du finn den som pdf-fil her.

 

pal