Nytt sogehefte og ny bygdebok!

gamalt 15 s1

Utgåve 15 av «Gamalt frå Suldal» er nå i handelen med mykje og variert stoff. I tillegg er og Ernst Berge Drange ute med Jelsa – Gardar og folk bind 2. Bindet dekker dei gardane på Jelsa-halvøya som ikkje var med i bind 1, dessutan gardane på Ropaidhalvøya til Kjølvik. Dei øvrige kjem med i bind 3, som er ventande på vårparten.

pal