Styret og kontingent 2011

Leiar: Annfrid Halsne, 527 99 879 – 916 67 688
Skrivar: Tor Olav Følgesvold, 958 25 166
Kasserar: Nils Torsteinbø,  527 92 233
Styremedlem: Sigurd Fisketjønn 918 88 243
Styremedlem: Tore Thorsen  527 95 302 / 938 46 675
Styremedlem: Rune Roalkvam 97710262 

Varamedlem: Ragnhild Sukka 93851705
Skriftstyrar for årboka Bjarte Skipevåg, 527 92 402

 

Me ønskjer nye medlemer velkomne! Medlemer får årsskriftet «Gamalt frå Suldal»

og 4 nr i året av «Sydvesten», bladet til Rogaland Historielag.

Dessutan tilbod på enkelte av tilskipingane. ta kontakt med formann eller

ein annan i styret om du er interessert.

 

Kontingent 2014:

kr 250,-. familie kr 300,-.

Bankgiro: 32022032576

 

 

 

pal