Program våren 2013

Her er programmet for Suldal sogelag våren 2013. Dersom ikkje anna er opplyst/annonsert, er møta på Kulturhuset på Sand.

16. januar kl 19.00. Drøs fra etterkrigstida i Erfjord kommune v/ Knut Ur

26. februar kl 19.00. Turistforeninga si ferd i Suldal kommune i eit historisk lys ved Kjell Helle Olsen. Klokken 20 er det årsmøte!

19. mars kl 19.00. Då mormor var i arbeid hos lakselordane ved Brit Jacobsen Spencer.

16. april kl 19.00. Historiske foto ved Terje Bråtveit.

Søndag 5. mai klokken 13. Tur til Randøy. Omvisning i veteranbåten m/s Jøsenfjord. Kaptein for dagen er Tor Olav.

pal