Rekneskap 2012

Her er rekneskapet til sogelaget for 2012:

SULDAL SOGELAG:

         

Rekneskap 2010

Reknekap

 

Budsjett

Reknekap

 
 

RESULTATREKNESKAP:

2012

 

2012

2011

 
 

Gamalt frå Suldal:

         
 

Salsinntekter nr.14 (2012)

20 745,00

   

64 124,00

 
 

         »          nr. 13 (2011)

68 292,00

 

55 000,00

960,00

 
 

Inntekt eldre hefte

3 516,00

 

5 000,00

1 554,00

 
 

Annonseinntekter 13 (2011)

16 875,00

 

19 000,00

19 900,00

 
 

Sum inntekter

109 428,00

 

79 000,00

86 538,00

 
 

Utgifter/trykking

31 125,00

 

35 000,00

31 125,00

 
 

Resultat

 

78 303,00

 

44 000,00

55 413,00

 
               
 

Pilgegrimsv.  innt

     

33 422,00

 
 

Pilgegrimsv.  utg

     

15 000,00

 
 

Fotoboka innt

86 840,00

       
 

Fotoboka utg

149 151,00

 

-50 000,00

   
 

Resultat

 

-62 311,00

 

-50 000,00

18 422,00

 
               
 

Laget:

           
 

Inntekter:

           
 

Medlemskontigent

31 400,00

 

32 000,00

30 050,00

 
 

Postkortboka

7 780,00

 

10 000,00

5 710,00

 
 

«Barndommens rike»

-350,00

 

2 000,00

1 320,00

 
 

«Sølvknappane»

160,00

 

2 000,00

380,00

 
 

«Brød i band»

   

1 000,00

   
 

Pilgrimsv

 

4 932,00

 

5 000,00

   
 

Møter/turar inntekt

760,00

 

4 000,00

610,00

 
 

Div. Sal/inntekt

630,00

 

1 000,00

4 314,00

 
 

Andre innt

 

752,00

       
 

Komp mva

 

3 185,00

       
 

Renteinntekter

7 484,00

 

8 000,00

7 888,00

 
 

Sum inntekter

56 733,00

 

65 000,00

50 272,00

 
               
 

Utgifter:

           
 

Porto og bankgebyr

6 937,00

 

5 000,00

3 509,00

 
 

Møter/turar utgifter

7 288,50

 

15 000,00

7 022,50

 
 

Kontigentar

13 840,00

 

12 000,00

10 660,00

 
 

Utstyr

 

16 186,50

 

4 000,00

4 149,00

 
 

Andre utgifter

9 298,25

 

10 000,00

2 496,00

 
 

Reiser, deltaking

   

2 000,00

2 050,00

 
 

Gavek

       

5 000,00

 
 

Fotoutstillinga

18 315,00

       
               
 

Sum utgifter

71 865,25

 

48 000,00

34 886,50

 
               
 

Gata 20

           
 

Vedlikehald/utstyr

27 021,92

 

10 000,00

12 800,56

 
 

Straum/husleige

17 060,34

 

22 000,00

217,13

 
 

Resultat, utg

44 082,26

 

32 000,00

13 017,69

 
               
 

RESULTAT SAMLA

-43 222,51

 

-21 000,00

76 202,81

 
               
 

Sum inntekter

253 001,00

       
 

Sum utgifter

296 223,51

       
 

Differanse

 

-43 222,51

       
               
               
               
               
               
               
               
               
 

BALANSE:

         
 

Eige:

   

Gjeld og eigenkapital

   
 

Kasse

 

2 298,00

Gjeld

   

4 596,00

 

Bank

 

49 119,84

Eigenkapital 01.01.

493 290,35

 
 

Bankinnskot

244 823,00

Resultat 2012

-43 222,51

 
 

Aksjar

 

5 000,00

       
 

Uteståande

153 423,00

Sum eigenkap

 

450 067,84

               
 

Sum eige

 

454 663,84

Sum gjeld og eigenkap

 

454 663,84

               
               
   

SAND 31.12.2011/20.02.2012.

       
               
               
               
 

Nils Torsteinbø

   

Erling Rognskog

 
 

kasserar

     

revisor

   
               
               
               
               
               
               
               

 

pal