Stavanger Turistforening sine årbøker

Suldal har alltid vore eit viktig område for Stavanger Turistforening (STF), som nå har fått sitt eige lokallag, Suldal Turlag. I årbøkene frå foreninga finn me mykje godt Suldal-stoff, heilt frå det vesle Suldals-heftet i 1893 og fram til i dag. Svært mange av årbøkene er lett tilgjengelege på Nasjonalbiblioteket sine nettsider, nb.no. Under finn du eit oversyn over dei årbøkene som er tilgjengelege her, med hovudtema der det er slike.

 

STF ÅRBØKER
digitalt tilgjengelege på Nasjonalbiblioteket, nb.no

Marker den blå adressa og kopier denne inn i eit nytt vindu. Du blar framover i boka ved å klikka på høgre side.

 

 

1893 Suldal (nytrykk 1977)

https://www.nb.no/items/b19b94fb2dfb5f81866706daafccb534?page=0

1914-15 (første ordinære årbok)
http://www.nb.no/nbsok/nb/b4836f68c6665316565cf5598c40d2b5?index=10#0

1917 Sørlandsbanen m.m.
http://www.nb.no/nbsok/nb/efa814896d8d5f997c2781a9414c639b?index=15#0

1918 Riksveien – Sørlandsbanen m.m.
http://www.nb.no/nbsok/nb/b57d5a064a324b343b037b5f0e566d90?index=25#0

1919

http://www.nb.no/nbsok/nb/7ff6daf1f97449bf7e4777adb83025ae?index=2#0

1920

https://www.nb.no/items/d7d3c80152a95212cb605d31dc73844a?page=3&

1922
http://www.nb.no/nbsok/nb/6e9e281499317d0e12cc019819aa04a8?index=45#0

1924
http://www.nb.no/nbsok/nb/bd7c3284dfe0f0fa2b7d4daea7275f4f?index=27#0

1927
http://www.nb.no/nbsok/nb/42551bb673c448104451fdf4022397a3?index=36#0

1928 Suldal

https://www.nb.no/items/bb26ce30cb8cc71aab07936e64f17687?page=0&

1929 Dalane
http://www.nb.no/nbsok/nb/8bb6c6d8adb44dd9adb8162fc61a65ff?index=35#0

1930 Ryfylkeøyane
http://www.nb.no/nbsok/nb/eeb1a61a2adf61e1eb00194177a6c3d0?index=23#0

1931 Sand og Sauda
http://www.nb.no/nbsok/nb/96f1d67c01595fbfd688e7bc366c5725?index=24#0

1932 Jæren
http://www.nb.no/nbsok/nb/3aa741d7e622278f0c365d3c80ec12af?index=17#0

1933 Austre Ryfylke (inkl. Jelsa og Erfjord)
http://www.nb.no/nbsok/nb/3d66690ebca1ce89fcf4faaa71e87ae9?index=12#0

1934 Gjestal, Høle, Riska
http://www.nb.no/nbsok/nb/451e2b4582cc638397b7b8e60e7d8cc6?index=13#0

1935 Forsand og Strand
http://www.nb.no/nbsok/nb/c57a44e4b4f6c447db40c4ff8a9fffb4?index=31#0

1936 Nordre Ryfylke, Haugesund og Karmøy
http://www.nb.no/nbsok/nb/31c24d58b26dcb300d60f31cec465372?index=19#0

1937 Stavanger

http://www.nb.no/nbsok/nb/fa07526698b6dae0d785768be4d841c9?index=19#0

Annaler 1887-1937

http://www.nb.no/nbsok/nb/a1a4b533a4dc337f3b250868bac041eb?index=67#0

1938 På erobringstokt i Rogalands fjell m.v.
http://www.nb.no/nbsok/nb/ab4a1ab73304488d7b3a35f893e4bd5e?index=32#0

1939 Sirdal, riksveien Stavanger – Sirdal – Oslo
http://www.nb.no/nbsok/nb/f6812bd730cb54d60fe8e6c12bf7d9ce?index=16#0

1940 Hyttene våre i Sauda- og Suldalstraktene
http://www.nb.no/nbsok/nb/9a342f11b57bb9c1bb280eae7c29b4bd?index=14#0

1941 Hyttene våre i Årdal-Lysedirstriktet
http://www.nb.no/nbsok/nb/88a5d5818411f6ce4f7b6a30ec06f27d?index=7#0

1942 Stølsbruket i Ryfylke
http://www.nb.no/nbsok/nb/a60981778bdf135885466b43e4e385fd?index=6#0

1943 Stølsbruket i Dalane
http://www.nb.no/nbsok/nb/4e9b2f8338bd5d3d66f352e9252e678b?index=4#0

1944 I breens fotspor
http://www.nb.no/nbsok/nb/56960b2ab5b91b5d57cdcba8da2929f1?index=21#0

1945 Fronten i fjellet
http://www.nb.no/nbsok/nb/9f8fde0d8ca1aab3e3b3636c3b383d72?index=22#0

1946 Dei gamle fjellvegane m.v.
http://www.nb.no/nbsok/nb/269f5c95f24fc06b87526137138b6d3f?index=42#0

1947 Trekk fra livet på fjellgårdene i Rogaland m.v.
http://www.nb.no/nbsok/nb/ee3e64bc4a70775035c0c76f5f14626c?index=44#0

1948 Dyre- og fugleliv i fjellet
http://www.nb.no/nbsok/nb/c1421d3f9fb3ffded348984377ee1289?index=32#0

1949 Vær og klima i Rogaland

https://www.nb.no/items/c020cc40d9845bcefb2180f5269ab8a5?page=0

1950 Ryfylke-geologi
http://www.nb.no/nbsok/nb/fd90d4d15ad192c5a90d9271b268218b?index=33#0

1951 Stavanger domkirke
http://www.nb.no/nbsok/nb/e00237511c4a8eb5482161674a96e050?index=29#0

1952 Vassdrag og vannkraft i Rogaland
http://www.nb.no/nbsok/nb/6662abb7b8a72ecc41467ea9f6a61f6c?index=38#0

1953 Ryfylkefjordene
http://www.nb.no/nbsok/nb/4f8fc8d24244e06a54183d159127af70?index=40#0

1954 De gamle hidlerne
http://www.nb.no/nbsok/nb/31c24d58b26dcb300d60f31cec465372?index=19#0

1955 Livet på fjellgarden
http://www.nb.no/nbsok/nb/c9415b550154b975b4d8784ea52eac65?index=20#0

1956 Breiavatnet
http://www.nb.no/nbsok/nb/9e3e3dcf1644b9babddfccae337cb6db?index=21#0

1957 Middelalderens steinkirker
http://www.nb.no/nbsok/nb/553c2a72659b33a99df377e602cc39ee?index=35#0

1958 Snø
http://www.nb.no/nbsok/nb/c476cc2cbb85d07104672756d2242a8b?index=23#0

1959 Fisket i Rogaland
http://www.nb.no/nbsok/nb/2f051d4e5d0c3d64e8186098c261b60c?index=35#0

1960 Nedlagte fjellgarder

https://www.nb.no/items/8cd8077bee9924eecb01f475fd9d23cb?page=0

1961 Annaler 1937-1962
http://www.nb.no/nbsok/nb/e3bb0092c5865ad3f5290ad5596fd056?index=3#0

1962 Ryfylkevegen
http://www.nb.no/nbsok/nb/eb9804f34e5590c8435e2f3b42a1f89d?index=28#0

1963 Stedsnavn i fjellet
http://www.nb.no/nbsok/nb/29311e417214244b41d0489edf15bc3a?index=41#0

1964 Utstein Kloster
http://www.nb.no/nbsok/nb/b1bf6d9dc8f4bbcd578a263ce2c56367?index=9#0

1965 Rogalands natur i Rogalands diktning

http://www.nb.no/nbsok/nb/33205edbec133ef716e3e0d1c49c5302?index=49#0

1966 Fosser i Rogaland

http://www.nb.no/nbsok/nb/8fba374de7600a810e507b857205b4c5?index=14#0

1967 Fuglelivet på Jøren

http://www.nb.no/nbsok/nb/f64872e8054f779b070fe41d6c45b4ab?index=23#0

1968 Laksefisket i Suldalslågen

http://www.nb.no/nbsok/nb/c9333ec4ee21f942dc7fc606f98c584d?index=73#0

1969 Vister etter villrein

http://www.nb.no/nbsok/nb/caf1d868c806433a48c12aa56ca7e57e?index=71#0

1970 Dyraheio i forvandling
http://www.nb.no/nbsok/nb/b1bf6d9dc8f4bbcd578a263ce2c56367?index=9#0

1971 Byen vi bor i
http://www.nb.no/nbsok/nb/18a33207c517af0774f165ce81d69b5d?index=5#0

1972 Hvem eier retten til Norges skjønnhet?

http://www.nb.no/nbsok/nb/ca2e8d5476f189ea47b4d030bdc8199f?index=24#0

1973 Farvel til Lysebu

http://www.nb.no/nbsok/nb/fa41da4b53ffffcfe5b95e5d2ec83cec?index=66#0

1974 Vårt arbeide

http://www.nb.no/nbsok/nb/dca8ec1a8731e93ff814824d2e719e82?index=47#0

1975 Profil av et unntak (Vormedalsheia)

http://www.nb.no/nbsok/nb/f5aeac0d0b8853f186d159bb8df04b6c?index=70#0

1976 Bråtveitgrenda

http://www.nb.no/nbsok/nb/a768e21cb2219ac84fa04a2bf313d361?index=58#0

1977 Njardarheim

http://www.nb.no/nbsok/nb/24ef0d3f76a87c79ac610c0e0cb803b7?index=57#0

1978 Ulla-Førre undersøkelsene
http://www.nb.no/nbsok/nb/02e33568f36447d717ae0a03fac5949d?index=46#0

1980 Gruver og skjerp i Rogaland
http://www.nb.no/nbsok/nb/08e269c4fdc8fc5cff139cc17aa03e39?index=43#0

1981 Huldreheimen – sagn og virkelighet
http://www.nb.no/nbsok/nb/548880716929b6ee5d4b07a82539e381?index=34#0

1982 Botanikk for fjellvenner
http://www.nb.no/nbsok/nb/28b173c85cbdd7c390b087a4385ecf41?index=39#0

1983 Lysefjorden
http://www.nb.no/nbsok/nb/f52a43674167339561d70cf03b36109b?index=31#1

1984 Velkommen til fjells
http://www.nb.no/nbsok/nb/21967a2d4ee2275b1d300bdf2765335c?index=23#0

1985 Natur vi må verne

http://www.nb.no/nbsok/nb/5034405174a0b239ef3c08b7cc194549?index=21#0

1986 Frafjordheiene – nasjonalpark i Rogaland?

http://www.nb.no/nbsok/nb/3457b86de688e857f16ee421ef69720b?index=1#0

1987 100 år i fjellet
http://www.nb.no/nbsok/nb/a8c4d1d477950bc5844433289f2dd988?index=29#0

1988 Geologi for fjellvandrere
http://www.nb.no/nbsok/nb/9de896c44cd7b519b7629a966effc52a?index=34#0

1989 Haukeliseter

http://www.nb.no/nbsok/nb/50fc1936df7bf2c26b51ffcf1247f37a?index=41#0

1990 Sirdalsheiene
http://www.nb.no/nbsok/nb/c0f9fa265250b202d036292b20e224c0?index=18#0

1991 Hjelmeland
http://www.nb.no/nbsok/nb/d994a66283272ee6a08140e9db31c3f6?index=37#0

1992 God tur! Dagsturer frå hav til hei
http://www.nb.no/nbsok/nb/59f6de95369c12ecddeeb4ddb9246054?index=22#1
http://www.nb.no/nbsok/nb/8dc2e8ebacea0be03ce45775ebbd67a2?index=9#0
(revidert 1996)

1994 Suldal

http://www.nb.no/nbsok/nb/a2712a866780f92ad8a1a7d7257dd1df?index=1#0

1995 Trollbundet – fjellbok for barn og unge
http://www.nb.no/nbsok/nb/fbf2055e5d453f0d1fc33af100fe14ae?index=8#0

1996 Dagsturer fra hav til hei

https://www.nb.no/items/e08141714bae3bea1542917ceb289b63?page=0

1997 Eg lengta tidt (diktning)

http://www.nb.no/nbsok/nb/cbbed17fbdc6f72cd76f42c36e152e9d?index=82#0

1998 Dragning mot Skaulen
http://www.nb.no/nbsok/nb/66e63bbf7399da692a35262cd5bcce0d?index=11#0

 

Andre publikasjonar frå Turistforeninga som ligg på Nasjonalbiblioteket:

Kort beretning om foreningens virksomhet 1887 – 1912

http://www.nb.no/nbsok/nb/1273e72ddf84f37f64c82fee56262f48?index=3#0

Fjellruter i Rogaland 1927 (to ex)
http://www.nb.no/nbsok/nb/f0ee48ca3105ceb16f753a4b32e7bd62?index=1#0

http://www.nb.no/nbsok/nb/68e3284878f8252623e5ec321fc2b06c?index=1#0

Fjeldruter fra Lysefjorden 1902

http://www.nb.no/nbsok/nb/e4d6a488bdbc421b7b59a3624803cb8c?index=5#0

Fjeldruter frå Lysefjorden 1905

http://www.nb.no/nbsok/nb/573ae35fab2d0494a9a31e90cf715182?index=2#0

Fjeldruter fra Lysefjorden 1911

http://www.nb.no/nbsok/nb/28e397ba78d4692b95127edc9d2fdd97?index=2#0

Innholdsregister årbøkene 1887-1971
http://www.nb.no/nbsok/nb/9d8c8ad71429afe6248f88e3d8c855e4?index=2#0

Til fjells i Rogaland (Dreyer bok 1979)

https://www.nb.no/items/5826e5576cf6d86b98a6567b011b200f?page=0

1994 Turhåndbok Ryfylkeheiene
http://www.nb.no/nbsok/nb/b9e959773a745fb6632136d67ae681bb?index=26#0

Rogaland i våre hjerter – Natur ved tusenårsskiftet, 1999
http://www.nb.no/nbsok/nb/104575abf0e315d4585b42039732da6b?index=14#0

 

Nemnast bør også Njål Tjletveit si bok om dei gamle fjellvegane:

http://www.nb.no/nbsok/nb/e9d7edf17509a1e7e37bfed7607da9f0?index=87#0

 

pal