Styret 2018

framside

Nytt styre etter årsmøtet 27/2 2018:

Hadle Eide Bakka, leiar
Dag Ingebrigtsen, skrivar
Torbjørn Guggedal
Kari Liv Sandvik
Else Selvåg Moen
Trine Lunde, varamedlem
Nils Torsteinbø, kasserar
Sverre Songe Paulsen, revisor

Valnemnd:
Rune Roalkvam
Tor Olav Følgesvold
Arild Winterhus

pal