Suldalskjelder på internett

Internett har gjort det lett å finna røtene sine i Suldal. Me har laga eit oversyn over dei viktigaste nettressursane.

Digitalarkivet er den viktigaste ressursen til personopplysningar frå Suldal. Mellom anna ligg dei skanna kyrkjebøkene her, som ein kan bla i (ikkje søkbare). Her ligg også folketeljingane og mykje anna. Det kjem stadig nye databasar, så det lønner seg å kikka innom desse sidene jamnleg. Her finn ein også skanna bøker. 1910-folketeljinga kan nå lastast ned som hefte i pdf-format.

 

DIS Norge har samla linkar til digitalt tilgjengeleg stoff til slektsforsking. For oss er dei viktigaste:

Samlinga av kjelder om Suldal. Her finn du m.a. direkte linker til Digitalarkivet samla for heile kommunen. Svært nyttig!!

Søkefunksjon for gravminne som er registrerte frå kyrkjegardar i heile landet, m.a. dei fleste i Suldal.

 

Nasjonalbiblioteket har gjort digitalt tilgjengeleg enorme mengder trykt stoff (bøker, aviser m.v.), bilder og anna. Ved generelt søk vil ein m.a. finna linkar til oppslag i Stavanger Aftenblad. På biblioteket på Sand vil du kunna lesa i avissidene.

 

Merk deg også artikkelen av Ernst Berge Drange med kjeldestoff frå 1700-talet, ein periode det ikkje finst kyrkjebøker att i Suldal.

 

Folketellingar:

 

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f01138&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101394″ target=_blank>Folketellingen for Jelse, 1900

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f11138&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101400″ target=_blank>Folketellingen for Jelsøe, 1801

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f61138&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101398″ target=_blank>Folketellingen for Jælsøe, 1865

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f11134&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=100283″ target=_blank>Folketellingen for Saledahl (Suldal), 1801

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f01136&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101393″ target=_blank>Folketellingen for Sand, 1900

http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f71134&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=147784″ target=_blank>Folketellingen for Suldal, 1875

Registrert av DA-Stavanger

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f01134&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101392″ target=_blank>Folketellingen for Suldal, 1900

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f61134&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101397″ target=_blank>Folketellingen for Suledal, 1865

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f61157&spraak= href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101399″ target=_blank>Folketellingen for Vikedal, 1865

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=f01157&spraak= href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101395″ target=_blank>Folketellingen for Vikedal, 1900

 

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=1701stav&spraak= href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=100677″ target=_blank>Manntallet for Stavanger amt, 1701

http://www.digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=mt1660/bd17MT60&spraak= href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=100744″ target=_blank>Prestenes manntall for Stavanger amt III, 1663-66

http://www.slektsdata.com/Telling/sjj1758.htm href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=101402″ target=_blank>Sjeleregisteret for Jelsa Sogn og Sand Anneks Sogn, 1758

 

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&;filnamn=s0landet&spraak=n href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=100024″ target=_blank>Skipslistene for 1900-tellingen

http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/35515/ href=»http://www.disnorge.no/genress/ut.php?id=148421″ target=_blank>Sogneprestens manntall for Ryfylke prosti, 1664-66

Riksarkivet har digitalisert og indeksert sogneprestenes og fogdenes manntall, 1664-1666.

pal