Kjøp Gamalt frå Suldal 16!

Sogelaget er ute med nytt årshefte – det 16. i rekka. Dette er samleobjekt som du må skaffa deg mens du kan – fleire utgåver er utselde. Prisen er fortsatt rimeleg – 150 kr.

 

Årets hefte er på 124 sider og særdeles rikt illustrert. Skulestoff står i sentrum, og ikkje minst for dei som har gått på Sand realskule vil heftet vekka gode minne.

 

Heftet er trykt i 1000 eksemplar, og det meste er alt gått ut. Salet har vore bra, så skund deg om du vil sikra deg eit hefte!

 

Innhaldet:

Soga om Sand realskule (1939 – 1973)

Realskuleelev på Sand I 1950-åra

Lærar i Suldals utskjeklar i 1950-åra

Adam Egede Nissen og Ulladalen

Prinsesse Gullsko

Hogget

Tur med kultur til Hellandsnuten

Stemnetradisjonar i Jelsa

Nyttårskabareten «Til sjøs med Albertine»

Skattejakt

Bernhard Foss til minne

Fjellkaggen

2014 i det nære og fjerne (Hiim)

pal