Kulturminnedagen vert markert på Jelsa

jelsa 010512 10lite

9. september

vert det markering av kulturminnedagen

Tema i år er «Møteplassar»

Arr. Jelsa ved kaien kl. 13.00.

Sjå annonse i Sulalsposten for detaljar!

jelsa 010512 10lite

Dampskipskaien på Jelsa var og er ein samlingsstad i bygda. Foto frå 1. mai 2012. R. Roalkvam

pal