Reidar Sandal med revahistoriar og meir

 

«Revahistorier og andre historier» er temaet for Reidar Sandal si «førestilling» på komande medlemsmøte. Røldølen busett i Roalkvam er kjend for sin lune humor og som ein framifrå forteljar. Velkomen til ei triveleg stund!

tysdag 20. november

kl. 19.00 Kulturhuset.

pal