Rekneskap 2015

REKNESKAP 2015 (til årsmøtet)

 

                                                  Rekneskap      Budsjett          Rekneskap
RESULTATREKNESKAP:                      2015             2015                2014


Gamalt frå Suldal:
Salsinntekter nr.16 (2014)                56 490,00     60 000,00        46 470,00
» nr. 17 (2015)                                10 840,00                              9 550,00
Inntekt eldre hefte                               320,00                              3 280,00
Annonseinntekter 17 (2015)              18 500,00      20 000,00       16 500,00
Sum inntekter                                  86 150,00      80 000,00       75 800,00
Utgifter/trykking                               61 125,00      41 000,00       40 500,00
Resultat                                           25 025,00      39 000,00       35 300,00

Laget elles:
Inntekter:
Medlemskontigent                            42 300,00       40 000,00      40 750,00
Andre bøker                                    15 424,00       25 000,00      10 450,00
Bygdebøker                                      2 550,00                             6 500,00
Tilbake                                                                                    -12 273,00
Møter/turar inntekt                                                  2 000,00
Div. Sal/inntekt                                                       3 000,00
Komp mva                                                                                  7 472,00
Renteinntekter                                  9 296,00        12 000,00      14 735,00
Sum inntekter                                 69 570,00        82 000,00      67 634,00

Utgifter:
Porto og bankgebyr                           5 873,00        10 000,00        5 096,00
Møter/turar utgifter                          10 316,41        10 000,00       15 835,00
Kontigentar                                     22 589,00        20 000,00       14 702,00
Utstyr (bytte)                                 -17 008,00
Utstyr utg                                         3 862,00        10 000,00         3 090,00
Kontorrekv                                       5 757,63                               3 776,00
Bøker m.m.                                    10 200,00                                  999,00
Andre utgifter                                 18 653,00        15 000,00        11 212,00
Reiser, deltaking                               1 654,00         4 000,00
Prosjekt                                                               15 000,00
Fotoutstillinga                                    8 315,00       10 000,00          5 160,00
Sum utgifter                                    70 212,04       94 000,00        59 870,00

Gata 20
Vedlikehald/utstyr                                 299,00      15 000,00           1 426,00
Husleige                                            9 973,00
Straum                                            10 719,92      22 000,00         21 450,03
Resultat, utg                                     20 991,92      37 000,00         22 876,03

Resultat                                          3 391,04

Prosjekt Nybru Ulladalen: (utan bokføring 2015)

Bokprosjekt: Namn sjø Erfjord
Overføring                                        32 655,31
Salsinntekter                                    37 600,00
                                                       70 255,31
Trykking:                                         52 125,00   -18 130,31 Overskot

Prosjekt: Stadnamn
Tilskot                                            150 000,00   Overført balanse

Sum inntekter                                 225 975,31        162 000,00      193 434,00
Sum utgifter                                   204 453,96        162 000,00      126 183,25
Differanse                                     21 521,35                 0,00      67 250,75

BALANSE:
Eige: Gjeld og eigenkapital
Kasse                                             1 126,00 Gjeld prosj. Nybru            37 162,00
Bank                                           107 343,50 Gjeld prosj. Stadnamn    150 000,00       187 162,00
Bankinnskot                                 689 798,00
Aksjar/Lutar                                    5 000,00 Eigenkapital 01.01.         600 288,15
Uteståande                                      5 704,00 Resultat 2015                   21 521,35       621 809,50
Sum eige                                   808 971,50 Sum gjeld og eigenkapital                 808 971,50

SAND 31.12.2015/31.01.2016.

Nils Torsteinbø Erling Rognskog
kasserar revisor

pal